Kort om Kiropraktik

Att göra för hand

KiropraktikerbehandlingOrdet kiropraktik kommer från de grekiska termerna cheiro och praktikos som fritt översatt betyder att ”göra för hand”.

Inom kiropraktiken finns många olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken är kiropraktisk justering, som är en form av manipulationsbehandling. Den innebär att kiropraktorn med ett snabbt tryck med sina händer förbättrar funktionen hos en led och därmed även hos muskulaturen intill.

Kiropraktik är tillsammans med andra manuella behandlingsmetoder som massage och osteopati några av de äldsta behandlingsmetoderna som används i världen idag. Rötterna till den så kallade manuella medicinen finns hos den grekiske läkaren Hippokrates, läkekonstens fader, som verkade på 400-talet före Kristus.

Det finns även flera tusen år gamla texter från bland annat Kina, Thailand och Egypten som beskriver manuella behandlingsmetoder liknande de som används inom dagens kiropraktik.

Den moderna kiropraktiken grundades 1895 av kanadensaren Daniel David Palmer och kom till Sverige 1921 när de två svenskarna Simon Lundin och Lennart Thomson återvände hem efter utbildning i USA på National College of Chiropractic.