Vi är med på Babycard

Babycard är ett gratis ”rabatthäfte” som antingen kan bestå av ett klassiskt plastkort eller ett digitalt kort i mobilen/plattan/datorn. Förmånskortet vänder sig främst till de som är föräldralediga vilket tydligt speglar sig i de rabatter som erbjuds. En fördel är att det inte bara är rikstäckande kedjor som är med utan kortets rabatter är uppdelade utifrån en stor del av Sveriges städer. Därmed skapas en mer lokal anknytning.

De som beställer gravidboxen BabyToBe får detta kort automatiskt i denna box. Övriga kan lätt beställa det på Babycard.se

150kr Rabatt

Jag har valt att gå med i detta samarbete och erbjuder 150kr rabatt för alla nyblivna mammor. Detta inom sex månader efter att de fött sitt barn. Även om det på Babycard.se står att erbjudandet gäller ”nyblivna mammor” så gäller det självklart oavsett om det är första, andra eller fjärde barnet.

Välkommen in på en rabatterad behandling.